11. November 2018 - 17:00 till 18:00
Share it on:

Y Bluen Wen | Dylan Thomas Theatre | Sunday, 11. November 2018

Y Bluen Wen
Dydd Sul 11 Tachwedd | 2pm (perfformiad Saesneg), 5pm (perfformiad Cymraeg) | £9 | 8+
Drama i ddathlu diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a Chanmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod. 
Sul y Cofio hwn, mae'r cwmni arobryn Theatr na nÓg yn cyflwyno hanes teulu, cariad a cholled wrth i fachgen ifanc o Abertawe gael ei alw i'r rheng flaen yng Nghoedwig Mametz. 
Gan gofrestru ar gyfer cyffro'r rhyfel, mae Davey'n gadael ffrindiau, teulu, ei frawd hŷn Rhys sy'n dioddef o siel-syfrdandod, a'i chwaer rhwystredig Rose ar ei ôl. Ar un noson dyngedfennol ym mis Gorffennaf mae'r frwydr ofnadwy am Goedwig Mametz yn troi o'i gwmpas ac mae ei fywyd yn mynd trwy ei feddwl wrth iddo eistedd, yn sownd ar grater bom mwdlyd.
Theatr na nÓg yn cymysg realiti torcalonnus rhyfela ag eiliadau o hud a gobaith, barddoniaeth hudol y Rhyfel Byd Cyntaf a cherddoriaeth fyw ysgogol.

Queries or access requirements?
Call Theatr na nÓg on 01639 641771