26. September 2020 - 13:30 till 17:00
SPACE Training, Ho Chi Minh City
Share it on:

Khóa học Chuyên viên Pháp chế/ Pháp lý | Saturday, 26. September 2020

Học viên sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ khi vào làm việc ở vị trí Chuyên viên pháp chế/Pháp lý tại bất kỳ Doanh nghiệp hay Văn phòng luật sư nào; có thể tự tin soạn thảo & xử lý văn bản; biết cách thực hiện các nghiệp vụ tư vấn trong nội bộ doanh nghiệp mình; có thể độc lập tham gia các vụ kiện; biết cách thực hiện các thủ tục hành chính cơ bản; nắm được đặc thù công tác pháp chế của một số ngành như ngân hàng, bất động sản, xây dựng.