05. November 2017 - 15:00 till 16:30
Sint-Petrus-en-Pauluskerk Wolder-Maastricht
Share it on:

Wolder helpt Sint-Maarten | Sunday, 05. November 2017

In 1962 kwam de toen 16-jarige Stanley Hodge vanuit Sint-Maarten naar Maastricht om aan de Kweekschool (tegenwoordig Pedagogische Academie) aan de Tongerseweg voor onderwijzer te studeren. Hij vond een liefdevol gastgezin in Wolder bij het echtpaar Sjeng en Agnes Bastiaens-Vrancken aan de Tongerseweg 384. Vijf jaar woonde hij hier en was hij een geliefd lid van de Wolderse gemeenschap. Hij kreeg verkering met een Maastrichts meisje, Blanca Verweij, waarmee hij in 1967 trouwde en datzelfde jaar terugkeerde naar Sint-Maarten om daar als onderwijzer te gaan werken.

Afgelopen maand vlak na de stormramp op Sint-Maarten raakte de schoonzus van Stanley, Angela Verweij, die in Vroenhoven woont, in gesprek met de dirigent van de Greune en enkele leden van het kerkelijk zangkoor. Spontaan werd besloten dat er in Wolder een benefietconcert moest komen voor het getroffen eiland.
Dit gaat gebeuren op zondag 5 november a.s. om 15.00 uur in de kerk van Wolder.
Naast het St. Caeciliakoor o.l.v. Pierre Willems en Harmonie St. Petrus & Paulus o.l.v. Matty Cilissen zal de sopraan Janine Kitzen haar medewerking verlenen. De Maastrichtse dichter Frans Budé, vriend en oud-klasgenoot van Stanley Hodge, zal enkele gedichten voordragen die hij naar aanleiding van de stormramp geschreven heeft.

Kaarten voor dit bijzonder concert zijn te bestellen via wolderhelptsintmaarten@gmail.com .

Ze zijn in elk geval ook aan € 20,00 per stuk te koop bij Maravilha aan het Mgr. Vranckenplein en in de Greune Zaol. Alle uitvoerenden werken belangeloos. Stanley en Blanca Hodge willen de opbrengst van het benefietconcert bestemmen voor de wederopbouw van de bibliotheek van Sint-Maarten, de Jubilee Library. Blanca is haar hele werkzame leven verbonden geweest aan de bibliotheek en zag afgelopen maand *** haar levenswerk vrijwel geheel verwoest werd door orkaan Irma.