06. August 2021 - 18:00
Philadelphia, Pennsylvania, Bala Cynwyd
Share it on:

Lietuvių tautinių šokių šventė Filadelfijoje | Friday, 06. August 2021

Šventės organizacinis komitetas praneša, kad atsižvelgiant į susiklosčiusią pasaulinės sveikatos krizės situaciją, š. m. liepos 3-5 dienomis Filadelfijoje planuota Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių Tautinių Šokių šventė yra perkeliama ir bus surengta 2021m. rugpjūčio 6-8 dienomis.Due to the overwhelming concerns regarding the evolving COVID-19 pandemic, the XVI Lithuanian Folk Dance Festival ("Šokių Šventė") that was scheduled to take place July 3-5, 2020 in Philadelphia is postponed to the August 6-8, 2021 weekend.